Úvod

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP, z.s.

Vás zve na

18. ČESKOU KONFERENCI KLINICKÉ FARMAKOLOGIE 
22. ČESKOU KONFERENCI TDM
20. ČESKOU KONFERENCI DURG

Plzeň   8.9. – 9.9.2016

Kongresové centrum Parkhotel Plzeň 
U Borského parku 31 
320 04 Plzeň
GPS: 49°43'15.13"N,13°22'15.98"E

Důležitá data
přihláška k aktivní účasti včetně abstrakt do 15.7.2016
přihláška k pasivní účasti do 2.9.2016  (zvýhodněná cena do 15.7.2016)

abstrakta přednášek připojte jako přílohu v přihlášce 

Témata konference:
Biologická léčba
Antitrombotická a antikoagulační léčba
Terapeutické monitorování (TDM)
Kardiovaskulární/kardiometabolický blok
Nežádoucí účinky léků/interakce
Varia, kazuistiky

Odborné informace
MUDr. David Suchý, Ph.D.

Organizační zajištění
Hillary consulting s.r.o.