Aktuality

18. ČESKÁ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE
22. ČESKÁ KONFERENCE TDM
20. ČESKÁKONFERENCE DURG
Plzeň   8.9. - 9.9.2016
Kongresové centrum Parkhotel Plzeň 

Konference proběhla, děkujeme všem za účast.

Sborník abstrakt konference - zde

Odborný program konference - zde

Témata konference:
Biologická léčba
Antitrombotická léčba
Terapeutické monitorování (TDM)
Kardiovaskulární/kardiometabolický blok
Nežádoucí účinky léků/interakce
Varia, kazuistiky