Po konferenci


Sborník abstrakt z 18. ČESKÉ KONFERENCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE, 22.ČESKÉ KONFERENCE TDM A 20.ČESKÉ KONFERENCE DURG ke stažení - zde