Pro přednášející

Každý přednášející musí být řádně přihlášen.

Témata konference
Biologická léčba
Antitrombotická a antikoagulační léčba
Terapeutické monitorování (TDM)
Kardiovaskulární/kardiometabolický blok
Nežádoucí účinky léků/interakce
Varia, kazuistiky

O zařazení příspěvku do programu konference rozhoduje vědecký výbor konference.

Abstrakta
Abstrakta přednášek zasílejte jako přílohu v přihlášce nejpozději do 15.7.2016 a to ve formátech doc či pdf. V případě jiných formátů nebudou abstrakta uvedena v tištěné podobě.
V souboru používejte písmo Times New Roman ve velikosti 11 bodů pro celý text abstraktu.
Pod nadpis napište jméno(a) autora(ů) a příslušnost k dané instituci(ím). Použijte následující strukturu.

  • Nadpis
  • Příjmení a jméno (jednotlivá jména oddělujte čárkami)
  • Příslušnost k dané instituci(ím): Oddělení, Instituce, Město, Země (jednotlivé instituce oddělujte středníky) - instituce napište kurzívou

Rozsah abstraktu: max. 3600 znaků včetně mezer.
Pro přihlášku je za aktivního považován vždy pouze hlavní autor.

Přednášky
Při registraci budou od řečníků na konferenci přejímány data na médiích ve formátech Power Point, Word, Excel, samospustitelné programy ve Win XP, WIN 7, DVD video. Formáty digitalizovaného videa MPEG1, MPEG2 (DVD), MPEG4 (DivX) - včetně použitého softwarového kodeku.

Pokud máte specifické požadavky, kontaktujte organizátory konference kancelar@hillaryconsulting.com.